Just added to cart

Biodegradable plastics คืออะไร? ทำไมเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ในอดีตความต้องการในการใช้พลาสติกยังพลาสติกของมนุษย์มีไม่มาก การผลิตพลาสติกออกมาเพื่อใช้งานจึงมีจำนวนไม่มาก ทำให้เวลาในการกำจัดขยะจากพลาสติกสามารถกำจัดได้อย่างทั่วถึงและกำจัดได้หมดไม่มีปัญหาขยะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แต่ในทุกวันนี้ “พลาสติก” ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตที่มนุษย์มีความต้องการสูงมากๆ ทำให้การผลิตพลาสติกออกมาในทุกวันนี้ต้องมีการผลิตออกมาจำนวนมากในแต่ละปี เมื่อต้องทำการขยะจึงทำให้ยากต่อการกำจัดให้หมดในเวลาที่กำหนด ทำให้ปริมาณขยะพลาสติกได้สะสมไปเรื่อยๆ และได้ล้นเมืองเหมือนในปัจจุบัน

สาเหตุที่ทำให้เกิด Biodegradable plastics ขึ้นมา

พลาสติกเป็นวัสดุที่มีความคงทนใช้งานได้นานและสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง แต่การใช้งานพลาสติกของมนุษย์เราได้เลือกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเสร็จก็ทิ้งไม่มีการใช้ซ้ำ เพราะเหตุผลนี้ปัญหาขยะพลาสติกจึงได้เป็นปัญหามายาวนานและยากต่อการแก้ไข แถมขยะพลาสติกที่มีในปัจจุบันได้มีการนำไปรีไซเคิลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จากบทความวิจัยเรื่อง Production, use, and fate of all plastics ever made

ได้พบว่าขยะพลาสติกทั้งหมดบนโลก ได้นำมารีไซเคิลเพียงแค่ 9% เท่านั้น 12% ถูกนำไปเผาเพื่อกำจัดขยะ แต่มีจำนวนถึง 79% ที่อยู่ทั้งในหลุมฝังกลบและปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติ ที่ก่อมลพิษทางกลิ่นและเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรค

จากบทความงานวิจัยจะเห็นว่าขยะพลาสติกที่อยู่ตามธรรมชาตินั้นมีจำนวนไม่น้อยเลย แถมยังยากต่อการกำจัดเพื่อลดปริมาณอีกด้วย ทำให้ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดับชาติ และจากข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติพบว่าในปัจจุบันได้มีการผลิตขยะพลาสติกเป็นจำนวนกว่า 400 ล้านตันทุกปี ถือว่าเป็นจำนวนมหาศาลเมื่อเทียบกับสมัยก่อน ทำให้ทั่วโลกได้หาทางแก้ไขปัญหาขยะให้ลดน้อยลงก่อนที่จะยากต่อการแก้ไขและส่งผลกระทบที่รุนแรงกว่านี้

ซึ่งวิธีที่ได้รับความสนใจในหลายประเทศ คือ เลือกใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หรือเรียกว่า Biodegradable plastics คือ พลาสติกที่อาศัยกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายเองตามธรรมชาติ และได้ย่อยสลายกลายเป็นน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ และมวลชีวภาพ ที่นอกจากจะช่วยกำจัดขยะในเวลารวดเร็วและมีขั้นตอนในการกำจัดที่ไม่ยุ่งยาก ยังช่วยลดทั้งค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวิธีกำจัดขยะแบบเดิมอีกด้วย

หลายที่บนโลกได้หันมาเลือกใช้ Biodegradable plastics เพื่อหวังว่าในอนาคตปัญหาขยะพลาสติกจะดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน เช่นเดียวกับ HAAN ที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาด ได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ต้องสร้างมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ทางดิน และยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลเสียต่อโลก จากกระบวนการกำจัดขยะที่ไม่ว่าฝังกลบ หรือว่าเผาขยะ แถมในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารที่อันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม แถมในทุกการจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของ HAAN ก็จะมีส่วนช่วยในการจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำในแอฟริกาที่เป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ความพิเศษของผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดของ HAAN คือ แม้ผิวบอบบางของเด็ก หรือผู้ใหญ่ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน เพราะส่วนผสมส่วนใหญ่ได้สกัดมาจากพืชและดอกไม้จากธรรมชาติ ที่ไม่สร้างความระคายเคือง ใช้แล้วให้ผิวที่นุ่มชุ่มชื้นน่าสัมผัส

สำหรับผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดที่มีขายใน HAAN มีดังนี้

  • สเปรย์แอลกอฮอล์ Food Grade
  • สบู่ล้างมือ
  • ครีมบำรุงมือ
  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก