Just added to cart

ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว (Coral Bleaching)

ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว ( coral bleaching )  ไม่ใช่ความสวยงามที่มีอยู่ใต้ท้องทะเล แต่เป็นภาวะการแปรปรวนของอากาศ หรือโลกร้อนที่ในหลายหน่วยงานต่างจับตามอง  คนทั่วไปอาจมองไม่เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงจาภาวะโลกร้อนอันส่งผลให้ปะการังเปลี่ยนสีกลายเป็นสีขาว แต่สำหรับนักอนุรักษ์วิทยา นักดำน้ำ และผู้ที่มีความสนใจด้านความสวยงามทางท้องทะเล รวมถึงผู้มีความสนใจธรรมชาติและผลกระทบในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบัน

เทคโลโลยี นวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตแต่กลับก่อผลกระทบในระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย รวมทั้งปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว ( coral bleaching ) ด้วยเช่นเดียวกัน จากเดิมที่ควรจะมีสีแดง ส้ม เขียวหรือน้ำตาล ปัจจุบันเราจะพบปะการังเปลี่ยนสีเป็นสีขาวไม่เพียงเท่านั้น สาหร่ายต่างๆ อุณหภูมิในน้ำทะเล ระดับความเค็ม ก็ได้รับผลกระทบและทำให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในประเทศไทยเองก่อได้รับผลกระทบนี้เช่นเดียวกัน จากงานวิจัยของศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต พบว่าปะการังในประเทศไทยเดิมจะเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพอุณหภูมิ 28-29 องศาเซลเซียส และแน่นอนว่าหากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นติดต่อกันเป็นเวลานาน ย่อมทำให้ความเค็มของน้ำทะเล ตะกอนต่างๆ มลพิษที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว ย่อมทำให้ปะการังต่างๆ ที่อาศัยในบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไป

ความสนใจในการปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว (coral bleaching) นี้ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2527 และในประเทศไทยพบว่าการขยายความเสียหายจนได้รับผลกระทบต่อท้องทะเลพื้นที่ประเทศไทยและใกล้เคียงเริ่มต้นเมื่อประมาณปี .. 2534 เป็นต้นมาและยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเสียหายนี้ส่งผลให้ปะการังตาย ธรรมชาติทางท้องทะเลได้รับผลกระทบกว่า 80 เปอร์เซนต์ และเมื่อปีพ..​2553 ที่ผ่านมานี้เอง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ทำการสำรวจถึงปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว ( coral bleaching ) พบว่ามีการเกิดขึ้นมากถึง 70 เปอร์เซนต์ในทะเลอันดามัน ในขณะที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่ก็ไม่อาจนิ่งนอนใจได้

ผลกระทบทางนิเทศวิทยา ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว

  • อัตราการเติบโต และการสืบพันธุ์มีแนวโน้มที่จะลดลง รวมทั้งที่มีอยู่แล้วนั้นก็มีโอกาสตายมากยิ่งขึ้น 
  • ปะการังบางชนิดมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ 
  • สัตว์ทะเล ปลา แหล่งอาหาร องค์ประกอบต่างๆ ในท้องทะเล จะได้รับผลกระทบทั้งสิ้น อาจทำให้สูญพันธุ์ลงเช่นเดียวกัน 
  • ฯลฯ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว

  • ระบบนิเวศน์เสื่อมโทรม การท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างวิถีชาวประมงจะมีประสิทธิภาพลดลง 
  • ความเสียหายจาก ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ( coral bleaching ) ส่งผลให้ความสวยงามลดลง กระทบต่อการท่องเที่ยวและสูญเสียรายได้ในชุมชนท้องถิ่นในที่สุด 
  • กระทบต่อการหาปลา อาหาร ส่งผลต่อเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของชาวประมง 
  • เมื่อปะการังบางชนิดเสื่อมโทรม ส่วนประกอบที่สำคัญของการนำไปใช้ในยา หรือ เวชสำอางบางชนิด ก็จะขาดแคลน 
  • ฯลฯ

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิภาค สภาพอากาศ สภาวะโลกร้อน กำลังทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงและถูกทำลาย ด้วยฝีมือของมนุษย์เอง ยังไม่สายเกินไปที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงและแก้ไขในสิ่งที่มนุษย์ได้ทำลงไปในอดีต ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สัตว์ แมลง และธรรมชาติยังคงอยู่กับเราไปอีกยาวนาน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ HAAN อ่อนโยนต่อโลก ย่อยสลายได้ตามกระบวนการธรรมชาติไม่มีสารพิษตกค้างปนเปื้อนในดิน แม่น้ำ หรือท้องทะเล จึงเรียกว่าว่า เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์รักษ์โลก สามารถใช้ได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้มีผิวแพ้ง่าย อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติสัมผัสได้ไม่กระตุ้นการเกิดภูมิแพ้ กลิ่นหอมอ่อนจากธรรมชาติ

HAAN แอลกอฮอล์ Food Grade ผ่านมาตรฐานระดับสากลและรองรับทั้งอย.ในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่ทำความสะอาดมือ คุณจะได้รับความสะอาดอย่างดีแต่อ่อนโยนปลอบประโลมผิวด้วยส่วนผสม alovera ไม่ทำให้ผิวแห้งกร้านและสดชื่นขึ้นได้ด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆ ทำให้ผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดี