Just added to cart

ภาวะโลกร้อน ( global warming ) ปัญหาระดับโลกที่คุณเองก็ช่วยได้

ภาวะโลกร้อน ( global warming ) สภาวะเรือนกระจก หรือ Green house effect ความแปรปรวนของธรรมชาติอันเกิดจากฝีมือมนุษย์ ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นโดยความรุนแรงที่ลุกลามไปทั่วโลก

  • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ( CO2)
  • ก๊าซมีเทน ( CH4 ) 
  • ก๊าซไนตรัสออกไซค์ (N2O)
  • ก๊าซเปอร์ฟลูโรคาร์บอน ( CFCS ) 
  • ก๊าซไฮโดรฟลูโรคาร์บอน ( HFCS )
  • ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซ่าฟลูโอโรด์ ( SF6 ) 

ก๊าซเหล่านี้ได้กลายเป็นชั้นอากาศที่ปกคลุมห้อมล้อมโลกของเราไว้ โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้น 0.003 ส่วนในล้านส่วนต่อปี และสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อผลกระทบที่มนุษย์ได้รับไม่เพียงแต่ผลต่อสุขภาพ ระบบนิเวศวิทยา แต่ยังหมายรวมไปถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เมื่อระบบนิเวศเปลี่ยนไปความสวยงามของธรรมชาติแปรเปลี่ยน ถูกทำลายจนไม่สวยงามและไม่อาจเข้าใกล้ได้เหมือนเช่นเคย

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน

ทางสภาพภูมิอากาศ : อากาศแปรปรวน ความชื้นในอากาศมีปริมาณมากขึ้น เกิดการระเหยของน้ำมากยิ่งขึ้น

ทางทะเล : น้ำแข็งทั่วโลกละลาย น้ำทะเลสูงมากขึ้น อุณหภูมิในน้ำสูงขึ้น น้ำแปรสภาพกลายเป็นกรด ทำให้สัตว์ทะเล พืช สาหร่าย ปะการังล้มตายและไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใหม่ 

ทางความเป็นอยู่ของมนุษย์ : ขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดในใช้ชีวิตประจำวัน การดื่มกิน ประชากรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนี้ต้องอพยพ ไม่ว่าจะทั้งจากการเกิดน้ำท่วมสูง หรือพื้นที่นั้นไม่มีอาหารกินอีกแล้ว และยังเกิดโรคระบาดต่างๆ เกิดขึ้นที่คร่าชีวิตไปมากมาย 

ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ให้ก๊าซทำร้ายโลกและสิ่งแวดล้อมไปมากกว่าเดิม

  1. ใช้พลังงานไฟฟ้าให้น้อยลง 
  2. ลดการใช้พลังงานน้ำมัน 
  3. รีไซเคิลขยะ เช่น กระดาษ พลาสติก 
  4. ร่วมมือกันอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ ธรรมชาติ และปลูกป่า 

และด้วยสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ HAAN จึงมองเห็นความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ในจุลินทรีย์ธรรมชาติ และยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ในทุกผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ในแต่ละสินค้า ไม่ว่าจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ Food Grade, ยาสีฟัน, สบู่ล้างมือ หรือ ครีมทามือ ก็ยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะได้อีกด้วย 

ในทุกการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ HAAN คุณยังได้เป็นส่วนหนึ่งที่มอบสิ่งดีๆ อย่าง แหล่งน้ำสะอาดให้แก่ผู้อยู่ห่างไกลแหล่งน้ำ ให้พวกเขามีชีวิตที่ดีมีความสุขในการใช้ชีวิตและยังมีสุขภาพอนามัยที่ดีอีกด้วย 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรัก ความห่วงใย HAAN ใส่ใจสิ่งแวดล้อม