Just added to cart

HAAN ส่งเสริมเจตนารมณ์สู่ความยั่งยืน Let Earth Breath

22 เมษายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลก ( Earth Day ) ในแต่ละปีอัตราการถูกทำลายชั้นบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ขยะพิษ และอีกมากมายสูงขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ฤดูกาลแปรปรวน ภัยธรรมชาติต่างๆ ล้วนเกิดขึ้นจากการถูกทำลายทั้งตั้งใจและไม่ตั้งจากฝีมือมนุษย์

โดยการตระหนักรู้ถึงอันตรายนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 1970 และได้เริ่มเผยแพร่เรื่องราวความน่ากลัวเหล่านี้สู่องค์กร และสากลโลกเพื่อให้ประชาชนทั่วทุกมุมโลกได้เตรียมตัวรับมือ และป้องกันภัยพิบัติเหล่านี้ หากไม่ปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะจากทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เข้ามาช่วยให้การใช้ชีวิตของเราสะดวก ทั้งจากควันไอเสียรถยนต์ การเปิดเครื่องทำความเย็น ไม่ว่าจะแอร์คอนดิชั่น ตู้เย็น พฤติกรรมการใช้พลาสติก สารเคมีต่างๆ ซึ่งมีมากมายทั้งในส่วนของประชากร อุตสาหรรมและอีกมากมายจนเกิดเป็นมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ และก่อตัวทำร้ายธรรมชาติ ชั้นบรรยากาศ ฯลฯ จนเกิดความแปรปรวนอย่างที่พบเห็นในหลายเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ในประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ก่อตัวขึ้นมากมายและเริ่มมีผลต่อสุขภาพของประชาชนในหลายจังหวัด ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรายและอีกมากมายที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้จนทำให้ประชาชนล้มป่วย รวมทั้งภาวะหมอกควันจากสภาพอากาศแห้งแล้งทำให้ไฟไหม้ป่าได้อย่างง่ายดายและลุกลามอย่างรวดเร็ว ที่เกิดขึ้นทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย

3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน

ปัญหามลพิษ

ปัญหามลพิษอันส่งผลต่อสุขภาพอย่างมาก และนี่เป็นสัญญาณเตือนจากธรรมชาติว่า หากยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ผลร้ายอันเป็นภัยจะก่อตัวและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้องค์กร หน่วยงาน ต่างๆ หันมาให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่ในประเทศไทยเองหน่วยงานรัฐบาลก็มีการกำหนดนโยบายลดการใช้พลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ นโยบายการควบคุมการเผาขยะ ไอควันเสียจากเชื้อเพลิงทั้งโรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ รถบรรทุกและรวมถึงรถจักรยานยนต์ การเผาขยะ จุดธูป ฯลฯ อันก่อให้เกิด

  • ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซต์ ( Carbon Monoxide ) ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนร ปวดท้อง แน่นหน้าอก หมดสติและอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด
  • ไนโตรเจนออกไซต์ ( Nitrogen Oxide ) มีผลต่อปอดและหากเข้าสู่ร่างกายในระยะเวลานานก็มีโอกาสก่อโรคเรื้อรังและมีผลต่อชีวิต
  • คาร์บอนไดออกไซด์ ( Carbon Dioxide ) มีผลต่อระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนของเลือดและสมอง
  • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( Sulfur Dioxide ) มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ หากสัมผัสผิวหนังก่อเกิดการระคายเคือง ก่อเกิดโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม ฯลฯ
  • สารตะกั่ว ( Lead ) มีผลต่อสมองและเม็ดเลือด ฯลฯ 
  • ฝุ่น เขม่าควัน ( Dirt )
  • ฯลฯ 

ทำให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง เขตพื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้รับความเดือดร้อน จนต้องย้ายที่อยู่อาศัย 

ปัญหาน้ำเสีย

เรียกว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นสะสมมายาวนาน แม้ว่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่เพื่อลดปัญหา ทั้งในด้านการกวาดเก็บขยะในแหล่งน้ำ คลอง แม่น้ำ แต่ก็ยังไม่เรียบร้อยในปัจจุบัน น้ำเน่าเสียเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนรวมทั้งโรงงาน ฟาร์ม แหล่งเกษตรกรรม และอีกหลายอุตสาหกรรมที่เพิกเฉยและไม่ได้ดูแลในเรื่องของการระบายน้ำเสีย ทำให้เมื่อมีการปล่อยของเสียสะสมในแหล่งน้ำการแก้ไขจึงต้องใช้เวลานานและยังไม่สามารถฟื้นฟูได้ในปัจจุบัน แม้ว่าผู้คน ประชาชนในพื้นที่จะตระหนักรู้และได้ร่วมมือกันแก้ไขมากยิ่งขึ้นก็ตาม

ปัญหาขยะ

ในทุกวันมีการทิ้งขยะมากมาย ทั้งขยะจากกระดาษ พลาสติก โฟม เศษอาหาร ขยะอิเลคทรอนิกส์และอีกมากมาย ขยะเหล่านี้ถูกสะสมและสั่งสมสารพิษไว้มากมาย การทำลายหรือกำจัดให้หมดไปก็ทำได้ยาก โดยเฉพาะขยะที่เกิดจากพลาสติกและขยะอิเลคทรอนิกส์ ที่ยังก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพมากมายและไม่สามารถทำลายได้ด้วยวิธีการที่มีในปัจจุบัน

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ อันก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและก่อเป็นมลพิษอันส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ปนเปื้อนแหล่งน้ำและดินทำร้ายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ด้วยกันเอง

อย่างเช่น การเผาขยะโฟมและพลาสติกนั้น สารพิษต่างๆ ที่ขับออกมาผสมในชั้นบรรยากาศและออกซิเจนอย่าง ก๊าซสไตรีน ( styrene ) ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงจะสูดดมและสัมผัส ซึ่งสารเหล่านั้นสามารถผ่านเข้าสู่ผิวหนังและเข้าสู่ปอดได้อย่างง่ายดายและเมื่อได้รับสารพิษในปริมาณที่มากก็เกิดผลกระทบต่อร่างกาย ทำลายระบบประสาท ดวงตา ก่อเกิดอาการเวียนศรีษะ ก่อเกิดสารก่อมะเร็ง โรคหัวใจ หอบหืด ทำร้ายตับไต ระบบสืบพันธุ์ ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น

ด้วยสาเหตุต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมในระยะยาวและยังไม่มีที่สิ้นสุดในการยับยั้งการเกิดมลพิษต่างๆ เหล่านี้ นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ HAAN เล็งเห็นความสำคัญและต้องการให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นคืนธรรมชาติอันสวยงาม ส่งเสริมเจตนารมณ์สู่ความยั่งยืน Let Earth Breath ร่วมกันสร้างอากาศบริสุทธิ์ ป้องกันมลพิษในรูปแบบต่างๆ ด้วยการลดปริมาณขยะ เราจึงได้สรรสร้างผลิตภัณฑ์ปกป้องแบคทีเรียและเชื้อโรค ทั้งสเปรย์แอลกอฮอล์ Food Grade สบู่ล้างมือ ครีมทามือ ยาสีฟัน โลออน ฯลฯ

เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ นานาชนิด พร้อมทั้งบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ของเรายังสามารถย่อยสลายได้ในจุลินทรีย์ธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ของ HAAN ยังจัดจำหน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์รีไซเคิล มีทั้งชนิดพกพา ชนิดเติม ให้คุณได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะพลาสติก พร้อมกับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหาจัดแหล่งน้ำสะอาดให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล แบ่งปันให้พวกเขาได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน มีสุขอนามัยที่ดีสุขภาพแข็งแรง