Just added to cart

reusenable มีประโยชน์อย่างไร ทำไมทั่วโลกถึงให้ความสนใจ

ปริมาณขยะที่มากขึ้นในทุกวัน ก่อเกิดมลพิษต่างๆ มากมาย ทั้งในอากาศ พื้นดิน น้ำ มหาสมุทร สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ น้อยใหญ่ ในประเทศไทยมีขยะถูกทิ้งมากมายกว่า 27 ล้านตันต่อปี โดยขยะเหล่านี้มีทั้งย่อยสลายได้ (ขยะที่ได้จากอาหาร) และยังมีขยะอีกมากที่ไม่สามารถย่อยสลายหรือกำจัดได้ อย่างเช่น ขยะจากพลาสติกและขยะอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ

ขยะที่มากขึ้น พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ การจัดเก็บขยะตามบ้านเรือนรวมทั้งกระบวนการทำลายขยะไม่สามารถรองรับปริมาณที่มากขึ้นทำให้ชาวบ้านเลือกใช้วิธีการเผาขยะด้วยตัวเอง รวมทั้งการฝังกลบขยะลงในดินโดยไม่ได้แยกว่าขยะชนิดใดสามารถย่อยสลายได้หรือไม่ ทำให้เป็นการสร้างมลพิษมากยิ่งขึ้น ขยะเหล่านี้ก่อปัญหามากมาย ไมว่าจะเป็น

 • มลพิษทางอากาศ ในการเผาขยะทำให้เกิดควัน ซึ่งควันเหล่านี้ทำให้อากาศเสีย และยังเป็นสารพิษในอากาศอีกด้วย 
 • มลพิษทางน้ำ เมื่อขยะถูกทิ้งเกลื่อนบนพื้น เมื่อเกิดฝนตก หรือลดแรงก็จะพัดพาขยะ น้ำเสียจากขยะเหล่านี้ ไหลซึมลงสู่แหล่งน้ำทำน้ำเสียได้
 • แหล่งรวมเชื้อโรค ขยะ ของเสียต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดีของเชื้อโรค แบคทีเรีย รวมทั้งยังเป็นแหล่งออาศัยของพาหะนำเชื้อโรคอย่างเช่น หนู แมลงวัน

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้เห็นความสำคัญในปัญหานี้และได้ร่วมมือร่วมใจกันในการหาทางออกในการลดปริมาณขยะ 

เราสามารถช่วยลดมลพิษด้วยการแยกขยะด้วยถังขยะสีต่างๆ

 • ถังขยะสีเขียว สำหรับขยะทั่วไป เช่น เศษอาหาร ถุงพลาสติก กล่องโฟม ถุงใส่อาหาร เศษใบไม้ ฯลฯ 
 • ถังขยะสีเหลือง สำหรับขยะรีไซเคิล เช่น เศษกระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
 • ถังขยะสีแดง สำหรับขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ วัสดุเปื้อนน้ำมัน สีกระป๋อง หมึกพิมพ์ ฯลฯ

ขยะเหล่านี้เกิดขึ้นไม่เพียงแค่การใช้ชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังมีหน่วยงาน ธุรกิจต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานศึกษา การเกษตร  ก็ยังเป็นแหล่งสร้างขยะและสารพิษมากมายเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยน้ำเสีย สารเคมีต่างๆ การเผา กลั่น การย่อยสลายโดยสารเคมี ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล ขยะปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ยาฆ่าแมลง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ภาครัฐมีมาตรการขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนในการร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามแนวคิด Reduce Reuse and Recycle

Reduce Reuse and Recycle

 • Reduce ร่วมกันลดการใช้ หรือเมื่อเลือกใช้ควรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 • Reuse การนำกลับมาใช้ซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อเสื้อผ้าให้กับผู้อื่น การซ่อมแซมแทนที่จะทิ้ง การใช้ถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกใช้ซ้ำไปซ้ำมา รวมถึงขวดน้ำต่างๆ นำไปดัดแปลงให้เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน ฯลฯ 
 • Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยวัสดุอย่างเช่น แก้ว กระดาษ เหล็ก พลาสติก ขวด PET  ฯลฯ สิ่งเหล่านี้สามารถนำมา Recycle ให้เป็นของใหม่ได้ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี ก็เป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้เช่นเดียวกัน

แคมเปญที่ภาครัฐได้ขอความร่วมมือแก่หน่วยงาน องค์กร และประชาชนในบ้านเรือนต่างๆ ให้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อลดปริมาณขยะอันก่อเกิดมลพิษ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์น้อยใหญ่ รวมทั้งสุขภาพของผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง การใช้ชีวิตประจำวัน

Reusenable ประโยชน์ในการได้นำกลับมาใช้ใหม่

ใช้ซ้ำอย่างคุ้มค่าลดปริมาณขยะ ช่วยลดมลพิษให้สิ่งแวดล้อมและยังเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าไม่จำเป็นต้องซื้อบ่อยกับสิ่งเดิมๆ ที่จำเป็นต้องใช้ โดยสามารถดีไซน์สิ่งของเครื่องใช้ แปลงสภาพให้เป็นของใหม่ได้ เช่น 

 • การนำขวดน้ำพลาสติกมาทำเป็นโคมไฟ 
 • ขวดแก้วนำไปใส่ของ เครื่องปรุง, อาหารแห้ง

ผลิตภัณฑ์ HAAN ใส่ใจคุณ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทุกบรรจุภัณฑ์สามารถ Recycle ได้ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี หรือนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเติม และยังคัดสรรวัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์อันสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ อาทิ

 • สเปรย์แอลกอฮอล์ Food Grade พกง่าย ขนาด 30 ml. พ่นได้ถึง 4,000 ครั้ง 
 • สบู่ล้างมือ ชำระล้างได้สะอาด มือไม่แห้ง หอมกลิ่นอ่อนๆ ให้สดชื่นทุกครั้งหลังการใช้ 
 • ครีมทามือ คงความสมดุลให้มืออ่อนนุ่ม ไม่ระคายเคืองและฟื้นฟูผิวแห้งกร้าน

เลือกกลิ่นและส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติตามสไตล์ที่คุณชื่นชอบ

นอกจากนี้ในทุกการจับจ่ายคุณยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ #WaterCreator มอบแหล่งน้ำสะอาดให้แก่ชาวแอฟริกาเพื่อให้พวกเขามีสุขอนามัยที่ดี มีน้ำสะอาดใช้ในชีวิตประจำวัน 

โลกสวยสะอาดได้ด้วยการร่วมมือจากทุกฝ่าย เริ่มต้นได้ตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอ