Just added to cart

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) ภัยใกล้ตัวที่อันตรายกว่าที่คุณคิด

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) คือ สภาพอากาศที่มีภาวะปนเปื้อนมลพิษสูงกว่ากำหนด สำหรับประเภทของมลพิษที่ส่งผลเสียต่อระบบการหายใจมีดังนี้ ฝุ่นละออง ไนโตรเจนไดออกไซด์ ฝุ่นละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยมลพิษเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อผู้ที่สูดดมเป็นระยะเวลานานถึงแม้ว่าร่างกายจะแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันที่ดี มลพิษทางอากาศก็ทำให้คุณเจ็บป่วยโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจได้เช่นเดียวกัน

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) พบว่าในทุกปีประชากรทั่วโลกจะเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศมากกว่า 4 ล้านคน และมีประชากรบนโลกกว่า 99% ที่อยู่ในสภาพอากาศที่เลวร้ายเต็มไปด้วยมลพิษที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือประเทศที่มีรายได้ในประเทศในเกณฑ์ที่ต่ำ ประเทศเหล่านี้จะมีการจัดการปัญหาที่ค่อนข้างไม่ดีจึงทำให้ปัญหาของมลพิษรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้มีประชากรในประเทศเจ็บป่วยและตายจากมลพิษอากาศจำนวนมาก และในอนาคตข้างหน้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ดีกว่านี้ แน่นอนว่าจะต้องมีคนเสียชีวิตจากปัญหามลพิษมากกว่าเดิม

แหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศ เช่น

  • ยานพาหนะสำหรับเดินทาง
  • เกษตรกรรม
  • การเผาไหม้ หรือไฟป่า ไม่ว่าจะเป็น
  • โรงงานอุตสาหกรรม

แต่แหล่งกำเนิดมลพิษมากที่สุดนั้น คือ โรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกและโรงงานอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงที่ได้ก่อมลพิษทางอากาศมากที่สุด เนื่องจากความต้องการของประชากรค่อนข้างสูง เมื่อทราบสาเหตุของปัญหาหลายประเทศทั่วโลกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้พยายามที่จะลดการปล่อยมลพิษโรงงานอุตสาหกรรมให้น้อยที่สุด

แต่ทั้งพลาสติกและเชื้อเพลิงต่างก็เป็นของจำเป็นในการดำรงชีวิตที่ขาดไม่ได้ ทำให้ทางภาครัฐและเอกชนของหลายประเทศได้พยายามหาสิ่งทดแทนของเหล่านี้ สำหรับเชื้อเพลิงได้มีการหันมาใช้พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด ส่วนพลาสติกได้มีการใช้งานจำนวนมากขึ้นในทุกปีเพราะสิ่งอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้ใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์

ดังนั้น การรณรงค์ลดใช้พลาสติกคงช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ทำให้ได้มีการค้นคว้าและวิจัยในเรื่องพลาสติกย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติจากนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก และในปัจจุบันงานวิจัยนี้ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับมีหลายบริษัทที่ได้นำพลาสติกชนิดนี้ไปใช้ในบรรจุภัณฑ์ของตัวเอง เพราะต้องการช่วยลดปัญหาพลาสติกที่ล้นเมืองในปัจจุบัน

HAAN เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้นำพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ มาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เพื่อจะได้ลดการก่อขยะพลาสติกและช่วยลดการก่อมลพิษทางอากาศ โดยสำหรับผลิตภัณฑ์ของ HAAN เหมาะกับทุกเพศและทุกวัย เด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดี แม้แต่คนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากว่าส่วนผสมของสารเคมีที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์นั้น เป็นสารเคมีที่ไม่ก่ออันตรายให้แก้ผู้ใช้งาน ไม่ว่าผิวจะบอบบางแค่ไหนก็สามารถใช้งานได้ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของ HAAN ก็คงจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ Food Grade ที่ได้รับความนิยมมากๆ เพราะนอกจากว่าทำความสะอาดได้เป็นอย่างดีแล้ว แพ็กเกจมีขนาดเล็กกะทัดรัดน่ารัก พกพาไปได้ทุกที ไม่ว่าลูกหลานจะอายุมากแค่ไหนก็สามารถพกไปใช้งานเพื่อทำความสะอาดฝ่ามือที่เป็นบริเวณสะสมเชื้อโรคได้ มีความปลอดภัยหายห่วง เพราะสเปรย์ไม่จำเป็นต้องแห้งสนิทก็สามารถรับประทานอาหารได้ในทันที ไม่ส่งอันตรายต่อร่างกาย

สเปรย์แอลกอฮอล์ Food Grade ที่แนะนำมีดังนี้

  • SUNSET FLEUR กลิ่นที่ให้ความรู้สึกอ่อนหวานของความเป็นผู้หญิง
  • CITRUS NOON กลิ่นที่ใช้แล้วให้ความกระตือรือร้น สดชื่น เหมาะกับยามบ่าย
  • MORNING GLORY ที่ให้ความรู้สึกบางเบา ให้ความรู้สดชื่นจากส่วนผสมของชาเขียว