Just added to cart

HAAN ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ดีต่อสุขภาพ ดีต่อสิ่งแวดล้อม

โลกในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมไปอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านพลาสติก ทำให้มีการปล่อยก๊าซต่างๆ ไหนจะของเสียต่างๆ ที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ชั้นบรรยากาศ แหล่งน้ำ และพื้นดินเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่มีสูงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตต้องทำการผลิตสินค้าออกมาเป็นจำนวนมหาศาลเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

ก๊าซที่ปล่อยออกมาจากอุตสาหกรรม

 • มีเทน มาจากการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิต ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซที่ช่วยให้โลกอุ่นขึ้น การที่มีก๊าซมีเทนมากเกินไปอาจจะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้
 • ไนตรัสออกไซด์ มาจากอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีที่เรียกว่ากรดไนตริกในกระบวนการผลิต ส่งผลเสียต่อชั้นโอโซนของโลก ที่ส่งผลให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่องมาผิวโลก และบางส่วนที่ควรสะท้อนออกไปไม่สามารถสะท้อนออกไปได้ 
 • คาร์บอนไดออกไซด์ มาจากการเผาไหม้ ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีจำนวนในชั้นบรรยากาศมากเกินไปทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็วขึ้น ทำให้น้ำทะเลสูงขึ้น และอุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ
 • ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน มาจากเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เพราะเป็นก๊าซที่ใช้ในระบบทำความเย็น ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นอย่างน่ากลัว เพราะก๊าซชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการกักเก็บความร้อนได้ดีอย่างมาก เสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลกร้อนที่รุนแรงมากกว่าเดิม

ก๊าซที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ได้อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเท่านั้นแต่ยังอันตรายต่อชั้นบรรยากาศโลก เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกเป็นก๊าซที่ส่งผลโดยตรงต่อชั้นบรรยากาศโลก และก๊าซเรือนกระจกเปรียบเสมือนสิ่งที่ควบคุมอุณหภูมิบนโลก ทำให้โลกของเรามีอุณหภูมิที่เหมาะกับการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต

ก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้ โรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ ฯลฯ และได้ปล่อยออกมาอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกทำหน้าที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต แต่ในปัจจุบันก๊าซเรือนกระจกมีมากเกินไปจนทำให้ความร้อนจากในบางส่วนรังสีของดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมาพื้นผิวโลกที่ควรจะสะท้อนออกไปนั้นกลับไม่สามารถสะท้อนออกไปได้ เพราะก๊าซเรือนกระจกที่มีมากในชั้นบรรยากาศกับกระทำตัวเหมือนกระจกไม่ยอมให้รังสีของดวงอาทิตย์สะท้อนออกนอกโลก แต่กลับเลือกจะดูดซับรังสีของดวงอาทิตย์และส่งความร้อนคืนกลับพื้นผิวโลกทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น

ผลกระทบของภาวะโลกร้อน

 • สภาพอากาศเกิดการแปรปรวนอย่างรุนแรง 
 • ไฟป่า ป่าไม้ถูกทำลาย สิ่งมีชีวิตไม่มีอาหารและไม่มีที่อยู่อาศัยทำให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
 • น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ส่งผลให้น้ำทะเลสูงขึ้น
 • ปริมาณน้ำในบางประเทศไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เพราะฝนไม่ตกลงมาตามฤดูกาล
 • อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตใต้น้ำหลายชนิดปรับตัวไม่ก็ตายไปและถ้าหากรุนแรงอาจจะถึงขั้นสูญพันธุ์ได้ 
 • ฯลฯ

ผลกระทบต่อโลกจากการกำจัดขยะ

ไม่ใช่เพียงแค่ขั้นตอนการผลิตพลาสติกเท่านั้นที่ส่งผลเสียต่อโลก เพราะการทำลายขยะพลาสติกที่มีจำนวนสูงขึ้นในทุกปีก็ส่งผลกระทบเช่นเดียวกัน ขั้นตอนในการทำลายขยะพลาสติกส่วนมากจะนิยมรีไซเคิล เผาทำลาย หรือฝังกลบใต้ดิน แต่ไม่ว่าวิธีไหนก็ส่งผลเสียเท่านั้น เช่น

 • การรีไซเคิล (Recycle) ก็ต้องมีการใช้พลังงานในการรีไซเคิลพลาสติก และพลังงานบางชนิดก็มีกระบวนการผลิตที่ส่งผลเสียต่อโลกเช่นเดียวกัน
 • การเผาขยะ (Incineration) เป็นอีกวิธีทำลายขยะที่ได้รับความนิยมเพราะใช้เวลาไม่นานแถมเห็นผลชัดเจน แต่ถ้าหากใช้วิธีนี้ก็จะส่งผลทำให้ก๊าซต่างๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้นั้นได้ส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตที่หายใจเข้าไป และก๊าซบางชนิดที่เกิดจากการเผาขยะ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ยังเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
 • การฝังกลบ (Land Fill) เป็นวิธีที่ต้องใช้เวลาและพื้นที่จำนวนมากในการกำจัดขยะ แถมยังส่งมลพิษทางกลิ่นต่อผู้อาศัยอยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่ฝังกลบขยะ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาอีกมากมาย และการฝังกลบขยะยังเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอีกด้วย

วิธีที่จะเห็นผลมากที่สุดนอกจากทุกคนจะต้องใช้ความช่วยเหลือกันในการลดใช้พลาสติกแล้ว ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องช่วยกันคิดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อให้ปัญหาขยะพลาสติกลดลงให้ได้มากที่สุดในอนาคตและเห็นผลอย่างชัดเจนมากกว่าในปัจจุบัน ทำให้มีหลายบริษัทได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยลดขยะ โดยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และได้หันมาพัฒนาธุรกิจให้มีบรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทนและใช้งานได้นานสามารถกลับมาใช้ซ้ำได้บ่อยครั้ง

HAAN ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ที่สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ ไม่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันนี้ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถรักษาโรคที่มีในปัจจุบันที่ยังไม่มีวิธีรักษาให้สามารถรักษาได้และเพื่อป้องกันปัญหาโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นรุนแรงในอนาคต เหมือนกับโรคที่ระบาดในขณะนี้ คือ โรคโควิด ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายล้านคนทั่วโลก โดยโรคนี้ได้เริ่มระบาดตั้งแต่ปลายปี 2563 จนกระทั่งถึงกลางปี 2565 และในปัจจุบันโรคนี้ก็ยังคงรุนแรงอยู่ แต่บางคนก็ไม่กลัวโรคชนิดนี้แล้วเนื่องจากอาการนั้นไม่รุนแรง แต่ไม่ติดโรคจะดีกว่า เนื่องจากมีผลงานวิจัยมากมายได้กล่าวถึงผลกระทบระยะยาวหลังการติดเชื้อโควิด (Long COVID) ที่เป็นอันตรายเป็นอย่างมากต่อร่างกายเมื่ออายุมากขึ้น

เชื้อโควิดสายพันธุ์ปัจจุบันสามารถอยู่บนสิ่งของต่างๆ ได้เวลานานยิ่งขึ้น ดังนั้น การฉีดวัคซีนและใส่หน้ากากก็ถือว่าปลอดภัยถือว่าดีในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะถ้าคุณไปสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโควิดอยู่ ก็อาจจะทำให้คุณนั้นเสี่ยงต่อการติดโควิดด้วย เพื่อให้มือสะอาดและปลอดเชื้อ แถมไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ขอแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจาก HAAN คือ สเปรย์แอลกอฮอล์ Food Grade ที่ช่วยให้คุณทำความสะอาดมือและสิ่งของรอบตัวโดยวิธีง่ายๆ แถมยังปลอดภัยต่อคนใช้งาน สิ่งมีชีวิต และโลกของเรา เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติไม่มีสารอันตรายต่อผู้ใช้งาน พร้อมทั้งมีสี กลิ่นให้เลือกมากมายแถมเป็นกลิ่นหอมที่สกัดมาจากธรรมชาติ

ตัวอย่างสเปรย์แอลกอฮอล์ Food Grade ที่ได้รับความนิยมสูง เช่น

 • MORNING GLORY ที่ให้ความรู้สึกบางเบา สดชื่นจากส่วนผสมของชาเขียว
 • SUNSET FLEUR กลิ่นที่ให้ความรู้สึกอ่อนหวานของความเป็นผู้หญิง
 • CITRUS NOON เป็นกลิ่นที่ใช้แล้วให้ความกระตือรือร้น สดชื่น เหมาะกับช่วงเวลาบ่าย
 • DEW OF DAWN ให้ความรู้สึกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ให้ความสงบ และความรู้สึกผ่อนคลาย

หากผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานหมด HAAN ก็มีออกแบบให้ บรรจุภัณฑ์สามารถ refill ได้ จำนวนหลายครั้งตามความต้องการของผู้ใช้ แถมบรรจุภัณฑ์ของ HAAN ยังสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติไม่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและไม่ก่อมลพิษอีกด้วย