Just added to cart

4 กิจกรรมช่วยเติมบุญให้คุณได้ช่วยเหลือสังคม

โอกาสดีไม่ว่าจะในวันสำคัญ หรือวันธรรมดา คุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งต่อความรัก ความห่วงใยให้กับผู้ยากไร้ได้ด้วยกิจกรรม แคมเปญมากมายที่แบรนด์ต่างๆ หันมาให้ความสนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ภายใต้โครงการการกุศลเพื่อช่วยให้โลกมีสังคมที่ดี ลดปัญหาการเสียชีวิต และยังเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้ได้รับการศึกษา แหล่งอาหาร การศึกษา ที่ดีอันจะส่งผลให้โลกของเราได้รับการพัฒนาและเกิดบุคลากรที่มากฝีมือ สานต่อและส่งต่อความห่วงใยนี้ได้ต่อไปในอนาคต

วัฒนธรรมไทย สนับสนุนให้เกิดความรัก การช่วยเหลือผู้ยากไร้มากมาย ดังเราจะเห็นได้ว่าในทุกเทศกาลจะมีโครงการมากมายที่ให้ประชาชนชาวไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือครั้งนี้ และนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานมากมายที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้คุณได้ร่วมทำบุญได้โดยที่ไม่ต้องออกเดินทาง และยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้คุณได้ช่วยเหลือได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องเทศกาล วันพิเศษเท่านั้น 

โครงการเพื่อสังคม กิจกรรมเติมบุญ

1. โครงการปล่อยเต่าคืนสู่บ้าน

ภายใต้การดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เพื่อออกมาฟื้นฟูและปกป้องไม่ให้เต่าสายพันธุ์ในประเทศไทยต้องสูญพันธุ์ จึงได้จัดกิจกรรมดีๆ ในทุกวันทะเลโลก ( world ocena day ) และยังจัดกิจกรรมให้คุณเข้าร่วมปล่อยเต่าได้ตลอดทั้งปี เพียงเดินทางไปยัง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล (กองทัพเรือ) จังหวัดชลบุรี

2. โครงการอนุรักษ์ไม้หมายเมือง

ภายใต้การดูแลของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ภายใต้การให้ความสำคัญแก่ระบบนิเวศน์ มูลนิธิไทยรักษ์ป่าจึงได้จัดกิจกรรมคืนพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน โดยให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมการปลูกป่า การฟื้นฟูต้นไม้ การเก็บขยะ ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ทำได้ตลอดทั้งปี โดยสามารถติดต่อไปยังมูลนิธิไทยรักษ์ป่า เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

3. โครงการ Read for the blind

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ การได้เรียนรู้ ได้ศึกษาเพิ่มเติมอันเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการให้แก่คนตาบอด เป็นกิจกรรมที่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้สร้างแอปพลิเคชั่น Read for the Blind ให้คุณได้เข้าร่วมโครงการได้ตลอดเวลา ด้วยการสมัครสมาชิกและอ่านหนังสือที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมหนังสือมาเอง หรือ เลือกหนังสือที่มีอยู่ภายในแอปพลิเคชั่น เพื่อให้คนตาบอดได้เข้ามาฟังเรื่องราวจากหนังสือของคุณ สามารถเข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา รองรับทั้งการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS และ android

4. โครงการสร้างแหล่งน้ำให้พื้นที่ห่างไกล

เพียงซื้อ ผลิตภัณฑ์จาก HAAN ไม่ว่าจะเป็น สเปรย์แอลกอฮอล์ Food Grade, ครีมทามือ, เจลล้างมือ, เจลอาบน้ำ, ยาสีฟัน ฯลฯ คุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรักความห่วงใยแก่สังคม ด้วยแคมเปญจากเราที่ตั้งใจมอบแก่สังคมในทุกการใช้จ่ายของคุณจะถูกแบ่งปันเป็นส่วนหนึ่งไปใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำสะอาด ในพื้นที่ทุรกันดาร

โดยจากการสำรวจพบกว่าในทุกๆ 1,263 กิโลเมตร ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นขาดแหล่งน้ำสะอาดที่ปลอดภัยและยังพบกว่าในทุก 1.6 กิโลเมตรเกิดการเสียชีวิตจากการใช้น้ำที่ไม่สะอาดและไม่เพียงพอต่อความต้องการในการดำรงชีวิต ผลกระทบต่างๆ เหล่านี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ แต่เด็กที่เกิดใหม่และกำลังเติบโต ก็ได้รับผลกระทบและในทุกๆ 2 นาที อัตราการเสียชีวิตของเด็กเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นในทุกปี โดยส่วนใหญ่ในพื้นที่ห่างไกลจากน้ำ เด็กและผู้หญิงมีหน้าที่ในการค้นหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิตในครอบครัวและหมู่บ้าน

จากสถิติเหล่านี้ ทำให้ HAAN สนใจและต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ฟื้นฟูสังคม ด้วยการสร้างแหล่งน้ำสะอาดในประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งมีน้ำสะอาดในการประทังชีวิต และนอกจากนี้ HAAN ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขอนามัยที่ดี และส่งเสริมเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้คนเหล่านี้อีกด้วย

ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่รอคอยให้คุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความรักความห่วงใยเหล่านี้ให้แก่พวกเขา จะเห็นว่ากิจรรมและโครงการดีๆ ต่างๆ ที่เรานำแนะนำนั้นไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณที่สูง เพียงแต่คุณมีความตั้งใจจริงก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสังคม พัฒนาโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวเอง