Just added to cart

ผลิตภัณฑ์สีเขียว ( Green Product ) ส่งเสริมพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจโลก

หลายปีที่ผ่านมาโลกได้รับการพัฒนาในหลายแขนงทั้งนวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ ในด้านต่างๆ ถูกสร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ แหล่งอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาความเจริญเหล่านั้นมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ธรรมชาติ และก่อมลพิษมากมายทั้ง 

  • มลภาวะเป็นพิษ จากผลการสำรวจพบว่า มนุษย์สูดดมอากาศเสียในแต่ละวันถึง 90%
  • ขยะพลาสติก ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้มีจำนวนมากถึง หนึ่งล้านล้านตันที่ถูกฝังกลบรอการย่อยสลาย และกว่าที่จะสามารถย่อยได้ ก็ต้องอาศัยเวลากว่า 1,000 ปี

ด้วยการกระทำเช่นนี้ก่อให้เกิดมลพิษทางผืนดิน จนเกิดผลกระทบในด้านอื่นๆ ตามมามากมาย ความเสียหายมหาศาลที่ไม่อาจทดแทนได้ด้วยการฟื้นคืนใหม่ ธรรมชาติอันสวยงาม อากาศบริสุทธิ์ แหล่งน้ำสะอาด สัตว์บางชนิด กำลังจะสูญสลายจากความไม่รู้และความเห็นแก่ตัวของคนบางกลุ่ม 

ความเสียหายเหล่านี้ได้รับความสนใจและตื่นตัวในการหาทางแก้ไขอย่างมากในหลายหน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกลุ่มผู้บริโภคเองก็มองหาผลิตภัณฑ์ ข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขและไม่ทำร้ายโลกไปมากกว่าเดิม แม้ว่าการฟื้นคืนธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์จะต้องใช้เวลานานก็ตาม ถึงอย่างไร แนวคิดต่างๆ เหล่านี้ก็ได้ถูกปฏิบัติขึ้นจริงโดยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อต้องการให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างมลพิษน้อยที่สุดหรือแทบไม่ก่อผลเสียต่อโลกใบนี้เลย 

ผลิตภัณฑ์สีเขียว หรือ Green Product จึงได้รับการตอบรับอย่างดีและคนรุ่นใหม่ก็ให้ความสนใจไม่น้อย แม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไป พวกเขาก็พร้อมยอมจ่ายและจากตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีอัตราการเติบโตของกลุ่มผู้ใช้งานทั่วโลกสูงขึ้นกว่า 73% อันเป็นสัญญาณอันดีว่า อีกใบนานโลกของเราจะฟื้นคืนธรรมชาติให้กลับมาสวยงาม มีอากาศบริสุทธิ์ แหล่งน้ำสะอาด และสัตว์น้อยใหญ่ รวมทั้งมนุษย์จะอยู่ร่วมกันได้อย่างพึ่งพากันอีกครั้ง

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ผู้ประกอบการต่างๆ จึงหันมาให้ความสนใจผลิตสินค้าอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ HAAN ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น 

  • สเปรย์แอลกอฮอล์ ( Hand Sanitizer ) Food Grade 
  • สบู่ล้างมือ ( Hand Soap )  
  • ครีมทามือ ( Hand Cream ) 
  • ยาสีฟัน ( Oral Care
  • ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายBody Careเช่น โลออน ครีมอาบน้ำ โลชั่นบำรุงผิว

ได้คัดสรรส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติ หลีกเลี่ยงส่วนผสมจากสารเคมีให้น้อยที่สุดหรือแทบไม่มีเลยในบางผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุย่อยสลายได้ในจุลินทรีย์ธรรมชาติ เพื่อลดมลพิษต่างๆ และยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเติมได้กับทุกผลิตภัณฑ์

สิ่งเหล่านี้เป็นรายละเอียดที่ส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้า ผู้บริโภคได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นคืนธรรมชาติให้กลับมาสวยงามเช่นเดิม ลดการใช้ผลิตภัณฑ์อันก่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวงจรชีวิต