Just added to cart

ผลกระทบจากมนุษย์สู่แหล่งน้ำสะอาดที่หายไป (water pollution)

มนุษย์ใช้น้ำในการดำรงชีวิตกว่า 70% ร่างกายต้องการน้ำสะอาดเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต ร่างกายอดอาหารได้นานกว่า 6-8  สัปดาห์ในขณะเดียวกันร่างกายกลับขาดน้ำได้เพียง 1-2 สัปดาห์เท่านั้น ในบางรายอาจเสียชีวิตได้ภายใน 2-3 วัน เพราะร่างกายต้องการน้ำในการขับของเสียออกจากร่างกาย อวัยวะภายในคล้ายกับรถที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน ร่างกายก็เช่นเดียวกันต้องการน้ำสะอาดในการขับเคลื่อนในการทำงานอย่างปกติ เมื่อเกิดสะดุดก็ทำให้ร่างกายแปรปรวน เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ในที่สุด ในขณะที่การดูดซึมอาหารเมื่อร่างกายไม่ได้กินยังพอจะนำพลังงานเดิมที่สะสมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นไขมัน น้ำตาล ฯลฯ มาใช้งานได้ แต่เมื่อไม่มีน้ำสะอาดเข้าสู่ร่างกายก็ไม่สามารถมีสิ่งใดมาทดแทนได้นั่นเอง

แม้ว่ามนุษย์จะรับรู้ข้อมูลเหล่านี้ ผ่านระบบการศึกษาหรือข้อมูลต่างๆ ก็ไม่อาจทำให้การพัฒนาทางเทคโนโลยี การเติบโตด้านอุตสาหกรรมทำลายธรรมชาติน้อยลง ความเจริญก้าวหน้าก่อเกิดผลกระทบใหญ่หลวงทำให้ธรรมชาติถูกทำลาย สัตว์น้อยใหญ่รวมทั้งแหล่งน้ำสะอาดก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

มลพิษทางน้ำ (water pollution) ที่เกิดจากมนุษย์

ความเจริญก้าวหน้า ความมั่งคั่งและการหื่นกระหายทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำและมลพิษทางน้ำ ( water pollution) จากอุตสาหกรรมที่ไร้ซึ่งความรับผิวชอบและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในวงกว้างขยายออกไปทุกขณะ 

น้ำเสียเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง

  • จากชุมชนไม่ว่าจะเป็นการปล่อยน้ำเสียจากการชะล้างหรือกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆ
  • จากอุตสหาหกรรม ในกระบวนการผลิต การชำระล้าง โดยไม่มีการบำบัดน้ำเสีย หรือไร้ซึ่งมาตรฐานในการควบคุมของเสียที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ
  • จากการเกษตร ทั้งด้านการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ จากการปล่อยระบายสิ่งเหล่านั้นออกมาอย่างไม่ถูกต้องและไม่ได้ถูกควบคุม

สิ่งต่างๆ เหล่านี้เกิดจากฝีมือมนุษย์อันกระทบต่อสมดุลธรรมชาติ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ท้ายที่สุดก็มุ่งกลับมามีบทบาทในผลจากการกระทำนั้นๆ ต่อสุขอนามัยของประชาชนด้วยกันเอง

นี่เป็นเพียงบทบาทเล็กน้อยที่มีผลต่อแหล่งน้ำสะอาดที่หายไป ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ (water pollution) สภาะเรือนกระจก น้ำแข็งละลาย น้ำเค็มมีปริมาณมากกว่าน้ำจืด ระบบนิเวศน์ได้รับผลกระทบจนทำให้เกิดความสูญเสีย พื้นดินลดน้อย แหล่งน้ำเหือดแห้ง ฯลฯ ผลกระทบต่างๆ เหล่านี้นำไปสู่การวิตกและหลายหน่วยงานเร่งหาทางแก้ไข แม้จะดูเหมือนว่าหนทางแก้ลดน้อยเต็มทีแต่จะดีกว่ามั้ย หากได้ร่วมมือกันลงมือฟื้นคืนธรรมชาติไม่ให้ถูกทำลายไปมากกว่าเดิม สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำสะอาด ยังคงหลงเหลือให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข เสริมสร้างสุขอนามัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ HAAN ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ และในทุกผลิตภัณฑ์ในทุกการจับจ่ายคุณก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนแหล่งน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำ 

นอกจากนี้ในทุกผลิตภัณฑ์ของ HAAN ยังคัดสรรทุกวัตถุดิบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม สามารถรีไซเคิลได้และยังมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบชนิดเติมเพื่อให้คุณสามารถใช้บรรจุภัณฑ์ได้ยาวนานยิ่งขึ้น ลดปริมาณขยะ ลดการกำจัดและยังช่วยลดมลพิษ